Повернутися до звичайного режиму

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

8 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. Інформація, якщо вона не віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщується для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

· статут Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №31

структура та органи управління закладу освіти

· відомості про наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності

· кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

· освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

· територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

· МЕРЕЖА ЗАКЛАДУ (ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти)

Інформація про наявність вільних місць у ЗЗСО № 31

Класи

Кількість учнів

Кількість вільних місць

1-А

29

1

1-Б

30

0

1-В

27

3

2-А

27

3

2-Б

27

3

3-А

31

0

3-Б

32

0

4-А

27

3

4-Б

28

2

4-В

26

4

5-А

30

0

5-Б

30

0

6-А

28

2

6-Б

27

3

7-А

26

4

7-Б

28

2

8-А

22

8

8-Б

23

7

9-А

25

5

9-Б

26

4

10-А

30

0

11-А

28

2

· мова освітнього процесу - українська

· наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

· матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

· результати моніторингу якості освіти

· річний звіт про діяльність закладу освіти

· правила прийому до закладу освіти

· умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

.перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

кошторис

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів (відповідно до нормативно-правової бази)

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Кiлькiсть переглядiв: 436