Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

8 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. Інформація, якщо вона не віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщується для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

· статут Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №31

структура та органи управління закладу освіти

· відомості про наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності

· кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

· освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

· територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

· МЕРЕЖА ЗАКЛАДУ (ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти)

· мова освітнього процесу - українська

· наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

· матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

· результати моніторингу якості освіти

· річний звіт про діяльність закладу освіти

· правила прийому до закладу освіти

· умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

.перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

кошторис

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів (відповідно до нормативно-правової бази)

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Кiлькiсть переглядiв: 394