Для учнів і батьків, для вчителів і гостей нашого сайту пропоную почитати книги про Харківщину, про звичаї та свята України. Всі книги є в шкільній бібліотеці

/Files/images/Фото-0069.jpg

Рідний край

Рідний край: Навчальний посібник з народознавства/ За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: Основа, 1993. – 582с.

Історія міста Харкова: Навчальний посібник/ Упорядн. О. Є. Кононенко. – Х.: Торнадо, 2001. – 128с.

Харків – моя мала Батьківщина: Навчальний посібник з народознавства / За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: ОВС, 2003. – 544с.

Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Х.: Дельта, 1993. – 256с.

Зайцев Б. П. та ін. Історія рідного краю (Харківщинознавство). Ч. І.: Навчальний посібник. – Харків, 2001. – 88с.

Зайцев Б. П. та ін. Історія рідного краю (Харківщинознавство). Ч. ІІ.: Навчальний посібник. – Харків, 2001. – 180с.

Шкодовский Ю. М. и др. Харьков вчера, сегодня, завтра. – Х.: Фолио, 2002. – 206с.

Гильборг Р. Г. География родного края. Харьковская область: Учебное пособие для 5-9 классов. – Х.: Каравелла, 1999. – 304с.

Садкіна В. І. Географія рідного краю. Харківська область: Навч. посібн. для 5 кл. – Х.: Скорпіон, 1999. – 144с.

Шульженко Л. С. Географія Слобідського краю: Регіональний підр. для 5 кл. – Х.: Ранок, 1999. – 144с.

Харьковская область: Природа, население, хозяйство / Под ред. А. П. Голикова, А. Л. Сидоренко. – Х .: “Бизнес Информ”, 1997. – 288с.

Україна: Енциклопедичний довідник / Заг. ред. В. П. Пустовойтенко. – К.: ТД “Потенціал”, 2002. – 464 с. – (С. 312–325)

Украина туристская: Фото-путеводитель / Сост. С. С. Павловский. – К.: Мистецтво, 1986. – 448с. – (С. 355–370)

Гринева Т., Прядкина Л. Наш Харьков. Юным харьковчанам о родном городе. – Х.: Фолио, 1997. – 20с.

Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1943-1945р.р.). – Х.: Прапор, 2004. – 368с.

Исаев С. И., Левченко В. Н. Герои – освободители Харьковщины. – Х.: Прапор, 1988. – 316с.

Лаврів П. І. Історія Південно-Східної України. – К.: ”Українська Видавнича Спілка”, 1996. – 208с.

Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси: Довідн. видання / В. І. Гусєв та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 359с.

Астахова О. В. Ми – харків’яни, нам є чим пишатися! – Х.: Торсінг, 2003. – 176с.

Кеворкян К. Э. Первая Столица. – Х.: Фолио, 2002. – 282с.

Московський район м. Харкова: становлення, розвиток, сьогодення: Довідник / Ю. Я. Кроль та ін. – Х.: Регіон-Інформ, 1997. – 116с.

. Новиков А. О. Слобожанський драматичний театр. Нариси історії. – Х.: ХДПУ, 2002 – 109с.

. Исаев Л. А. В конце тоннеля – свет (Харківський метрополітен) / Литер. Запись А. Ковалевского. – Х..: Прапор, 2000. – 288с.

Книга Пам'яті України. Харківська область. – Харків, 1994. – 704с. – Т. 1

Книга Пам'яті України. Харківська область. – Харків, 1994. – 768с. – Т. 2

Берлин В. Д. Приглашение к тайне (Деятели культуры и науки Харькова) – Х.: Око, 1995. – 128с.

Харків сьогодні: Альбом. – Харківське книжкове видавництво, 1960. – 248с.

Бондаренко Б. А. Каменная летопись. История градостроительства и архитектура Харькова/ Путеводитель. – Х.: Прапор, 1978. – 72с.

Борисова Т. М. и др. Историко-революционные памятники Харьковщины: Очерки. – Х.: Прапор, 1976. – 200с.

Орленко И. А. Туристу о Харькове: Путеводитель. – Х.: Прапор, 1986. – 167с.

Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова: Очерк. – Х.: Прапор, 1977. – 272с.

Рижская А. Л., Шабалтас Н. Д. Харьковский зоопарк: Очерк-путеводитель. – Х.: Прапор, 1972. – 120с.

Ярещенко А.П. Український Фенікс. – Х .: Прапор, 1999. – 176с.

Харківщинознавство. 8-9 клас : Навчальний посібник для учнів ЗОНЗ. – Х.: Гімназія, 2011. – 412с.

Погорелова С.М. та ін. Природа Харківщини. – Х.: Ранок, 2003. – 192с.

Рідне місто. Нарис з історії рідного краю. Для учнів 4 кл. – Х.: Торнадо, 2004. – 48с.

Харьков. 350 лет. Атлас. Информационно-справочное картографическое издание. Юбилейный выпуск. – Харьков, 2004. – 160с.

Харків. Фотоальбом / В.Царан, В.Бисов та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2003. – 160с.

Харків. 350 років. Фотоальбом / В.Царан, В.Бисов та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2004. – 344с.

Можейко И.Ю. и др. 100 знаменитых харьковчан. – Х.: Фактор, 2004. – 172с.

Історія міста Харкова ХХ століття / Ярмиш О.Н. та ін. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686с.

Позднякова Н. и др. Харьков. Путеводитель. – Х.: Золотые страницы, 2004. – 176с.

Лейбфрейд А.Ю. и др. Харьков. От крепости до столицы. – Х.: Фолио,2004. – 335с.

Неизвестный Харьков. Из истории города. (Видеоканал «Первая столица», сценарии). – Х.:ОАО «Книжная фабрика им. М.В.Фрунзе», 2006. – 270с.

Харьков – твой город! История и современность. Образование в Харькове. – Х.:Золотые страницы, 2005. – 128с.

Красовицкий Б.М. Столичный Харьков. Город моей юности. – Х.: Фолио, 2004. – 111с.

Харьков и Харьковская область. Путеводитель. – Х.: «ТУРИЗМ без границ», 2006. – 242с.

Обдарована молодь 2007/2008. Харків. – Харків, 2007. – 36с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 р.р. Харк. обл. – 2008.

Книга пам’яті України. Том 1. Харківська область. – 2008.

Владика Никодим (митрополит Харьковский и Богодуховский). – 2009.

Література Харківщини

Літературна Харківщина: Довідник / Заг. ред. М. Ф. Гетманець. – Х.: “Майдан”, 1995 – 367с.

Письменники Харкова: Довідник / Післямови Р. Мельникова, С. Сапеляка. – Х.: Майдан, 2003. – 352с.

Хрестоматія з літератури рідного краю / Упорядн. Т. В. Баратова та ін. – Х.: Східно– регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001. – 416с.

Харків, місто моє. Література рідного краю. Збірка віршів поетів ХХ-ХХІ ст. про Харків. – Х.:ХОНМІБО, 2005. – 100с.

Харків’яни. Поема про місто в цитатах поетичних творів. Збірка творів. / Автори-упорядники В.П.Копичко, Ю.Г.Копичко. – Х.: ТАЛ «Слобожанщина»,2007. – 436с.

Слобожанська Яса. Антологія громадянської лірики кінця ХVІІ - початку ХХІ століть. – Х.: Майдан, 2006. - 1008 с.

Чичибабин Б.А. Собрание стихотворений. - Х.: Фоліо, 2009. - 890 с.

Народознавство

/Files/images/Фото-0070.jpg

Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: АВПТ "Оберіг", 1993. - 592 с.

Українське народознавство: Навчальний посібник / За ред. С.П.Павлюка. – Львів: Фенікс, 1994. - 608 с.

Уроки з народознавства: Посібник / Упоряд. М.К.Дмитренко. - К.: Ред. часопису "Народознавство", 1995. - 224 с.

Ковальчук О.В. Українське народознавство. - К.: Освіта, 1992. - 176 с.

Стефанюк С.К. Практичне народознавство (Національне виховання). Навчальний посібник. – Х.: ББН, 2002. - 270 с.

Рідний край. Навчальний посібник з народознавства. / За заг. ред. І.Ф.Прокопенка. – Х.: Основа, 1993. – 582с.

Скуратівський В.Т. Покуть. Народознавчі матеріали. – К.: Довіра, 1992. - 240 с.

Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний календар. – К.: Мистецтво, 1993. - 208 с.

Скуратівський В.Т. Погостини, Або дванадцять мандривок у глибину століть. Оповідання. - К.: Веселка, 1990. - 128 с.

Дзиґа. Українські народні дитячі ігри та розваги / Композиція П.Г.Черемського, укладачі В.І.Семеренський, П.Г.Черемський. – Х.: Друк, 1999. - 528 с.

Ярещенко А.П. Український фенікс (Народознавство). - Х.: Прапор, 1999. - 176 с.

Ярещенко А.П. Під чаром рідної землі.: Посібник з українознавства. – Х.: Прапор, 2007. - 344 с.

Іватьо М.Р., Коструба С.С. Перлина. Навчальний посібник з народознавства для 4(3) кл. – К.: Арка, 2001. - 168 с.

Іватьо Н.С., Жовнір О.Д. Дивосвіт. Навчальний посібник з народознавства для 3(2) кл. – К.: Навчальна книга, 2001. - 168 с.

Іватьо Н.С., Жовнір О.Д. Живиця. Навчальний посібник з народознавства для 2(1) кл. – – К.: Арка, 2000. - 136 с.

Лубський В.І. Релігієзнавство. – К.: ВЦ "Академія",2000. - 408 с. (Розділ: Давні вірування та християнство в Україні).

Історія української культури (До першої третини ХХ століття) / За заг. ред. І.Крип’якевича. К.: ЛИБІДЬ, 2002. - 656 с.

Україна. Дитяча енциклопедія / Авт.-упорядн. В.М.Скляренко та ін. – Х.: Фоліо, 2003. - 319 с.

Лозко Г.С. Коло Свароже: Відроджені традиції. – К.: Український письменник, 2004. - 222 с.

Лозко Г. Українське народознавство. – Х.: Видавництво "Див", 2005. - 472 с.

Баран В.Д. Істричні витоки українського народу. – К.: Генеза, 2005. - 208 с.

Чугуенко М.В. Моя Украина. Иллюстрированная энциклопедия для детей. – Х.: Веста: Изд-во "Ранок", 2006. - 128 с. - (Я познаю мир).

Україна. Повна енциклопедія / Авт.-упорядн. В.М.Скляренко, Т.В.Іовлева та ін. – Х.: Фоліо, 2006. - 463 с.

Державні та національні символи України. Матеріали для проведення уроків. – Х.: Веста, 2008. - 80 с.

Моя Україна. Комплексний довідник. – Х.: Веста, 2008. - 400 с.

Пістун Т.В. Свою Україну любить!.. Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга, 2008. - 176 с.

Чарівний барвінок. Хрестоматія з усної народної творчості. 1-5 класи. / Л.В.Аксьонова, В.Т.Гридіна. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 512 с.

Шкода М.Н. Традиції та свята українського народу. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 384 с.

Хорошевский А.Ю. 100 знаменитых символов Украины. – Х.: Фолио, 2008. - 511 с.

Україна. 101 старовинна легенда / Авт.-укл. Лагунова Т.І. – Х.: Веста, 2009. - 64 с.

Чарівна Україна. 5000 фактів. Велика ілюстрована енциклопедія. – Х.: Ранок, 2009. - 336 с.

Кiлькiсть переглядiв: 513