/Files/images/стратегія розвитку бібл.jpg

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 23 березня 2016 р. № 219-р

СТРАТЕГІЯ

розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року

“Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”

Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, інформаційної інфраструктури держави. Вони важливі для розвитку інформаційної та мовної культури суспільства, патріотичного, правового та екологічного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та культури.

Сталий розвиток демократичного громадянського суспільства, дотримання прав і свобод людини, примноження людського, соціального, інтелектуального, технологічного, природного та фінансового капіталу держави, реалізація державної політики неможливі без сучасних бібліотек.

Стратегія є рамковим документом, що формує бачення, визначає пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін у бібліотечній справі України.

Стратегія створює підґрунтя для розроблення державної політики та прийняття рішень у сфері культури, освіти та науки, включаючи рішення щодо фінансування бібліотечних закладів, спеціальних програм і проектів.

Метою Стратегії є визначення ключових проблем розвитку бібліотечної справи в Україні, пріоритетів діяльності сучасних бібліотек у забезпеченні сталого розвитку України, напрямів, завдань та основних дій, спрямованих на їх реалізацію.

Стратегічні напрями розвитку бібліотечної справи

- Удосконалення нормативно-правової бази, яка стосується діяльності бібліотек, та врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до міжнародних стандартів

- Створення системи гарантованого бюджетного фінансування основних бібліотечних послуг і реформування механізму отримання та використання надходжень з інших джерел фінансування

- Створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної системи держави на основі універсального доступу та економічної доцільності

- Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації

- Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек

- Інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до них

- Розвиток читання через систему соціального партнерства

- Збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів

- Науковий супровід розвитку бібліотек в умовах якісних змін

- Розвиток ефективних комунікацій

Повний текст можно переглянути тут:

Стратегія.docx

Презентація

Стратегія розвитку бібліотечної справи.pdf

Кiлькiсть переглядiв: 237