"УЧЕНЬ - ЦЕ НЕ ПОСУДИНА, ЯКУ НЕОБХІДНО НАПОВНИТИ, А ФАКЕЛ, ЯКИЙ ПОТРІБНО ЗАПАЛИТИ."

ПЛУТАРХ

Враховуючи традиції навчального закладу, можливості педагогічного колективу, планування виховної роботи здійснюється у 2018/2019 навчальному році за тематичними періодами:

«Я – громадянин України» (вересень);

/Files/photogallery/акаа.jpg

«Нащадки козацької слави» (жовтень);

/Files/photogallery/imgpreview.jpg

/Files/images/IMG_0575.jpg

" Працюємо разом- радіємо разом" (листопад);

/Files/photogallery/IMG_1240.JPG

«Подаруй свято іншим» (грудень-січень);

/Files/photogallery/DSC_0231.JPG

/Files/photogallery/DSC_0239.JPG

«Я і Закон» (лютий);

/Files/photogallery/IMG_1321.JPG

«Подорож по Університету Таємничих Явищ» (березень);

/Files/images/IMG_3916.jpg

«Зорі України» (квітень), «Чуття єдиної родини » (травень).

Навчальний заклад працює над реалізацією виховної мети школи:


«Виховання компетентної, соціально активної, творчої особистості, спроможної ефективно вирішувати складні життєві ситуації, набувати і творчо виконувати соціальні ролі в процесі організації життя дитини, колективу».

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі школи є:

- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

- залучення молоді до національної та світової культури;

- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;

- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Основними напрямками виховної роботи в закладі освіти є: громадянське, військово-патріотичне, морально-етичне, естетичне та правове виховання. Значна увага приділяється екологічному, родинно-сімейному вихованню, а також профорієнтаційній роботі.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.2017 № 1/9-376"Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році" виховання учнів у навчальному закладі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Кiлькiсть переглядiв: 606