Робота з обдарованою молоддю

І. Загальна частина.

Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми. Позитивній динаміці щодо роботи з обдарованими дітьми сприяють введення посади практичного психолога у школі, розроблення комплексних заходів щодо роботи з обдарованою молоддю, створення банку обдарованих дітей (інтелектуальний, творчий, психомоторний типи обдарованості), впровадження моніторингу результативності участі школярів у районних, обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, творчих конкурсах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, спортивних змаганнях, турнірах тощо.

ІІ. Концепція роботи з обдарованими дітьми.

Розробляючи свою систему діяльності, ми виходимо з наступного змісту поняття «обдаровані діти». Отже, обдаровані діти:

• мають більш високі у порівнянні з більшістю інших однолітків інтелектуальні здібності, срийнятливість до вмінь, творчі можливості та прояви;

• мають домінуючу, активну, ненаситну пізнавальну потребу;

• відчувають радість від розумової та творчої праці. Таким дітям притаманна висока швидкість розвитку інтелектуальної та творчої сфер, глибина та нетрадиційність мислення, однак за цілим рядом причин на певному етапі можуть бути виявлені не всі ознаки обдарованості. Всіх обдарованих дітей ми розподіляємо на три категорії:

• Діти з незвично високим загальним розвитком розумового розвитку при інших равних умовах (такі діти найчастіше зустрічаються у молодшому шкільному віці).

• Діти з ознаками спіціальної розумової обдарованості - обдарованості у певній галузі знань (такі учні найчастіше виявляються у підлітковому віці).

• Учні, що не досягли через якісь причини успіхів у навчанні, але мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психичного складу, непересічні розумові резерви (можливості таких учнів часто розкриваються у старшому шкільному віці).

Тому ми робимо важливий стратегічний висновок – виявлення обдарованих дітей треба робити на всіх етапах навчання. Стратегія роботи у школі з обдарованими дітьми полягає у необхідності створення умов для оптимального розвитку обдарованих дітей, включаючи дітей, чия обдарованість наразі може ще не виявитися або бути ще не продіагностованою, а також просто здібних дітей, стосовно яких є надія на подальший стрибок у розвитку їхніх здібностей.

ІІІ. Мета та основні завдання.

Створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей, надання їм підтримки в розвитку інтелектуального, творчого, духовного і фізичного потенціалу, їх самореалізації та самовдосконалення.

Основні завдання проекту:

- ознайомлення педагогів з науковими даними про психологічні особливості та методичні прийоми роботи з обларованими дітьми;

- підвищення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;- поповнення біблотечного фонду з даного питання;

- визначення основних напрямів роботи з талановитими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи;

- підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

- виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей;

- надання спеціфічної психологічної підтримки обдарованим дітям, їхнім батькам та наставникам;

- проведення різноманітних позаурочних конкурсів, інтелектуальних ігор, олімпіад тощо, які дозволяють учням виявити та продемонструвати свої здібності;

- надання можливості вдосконалювати здібності у спільній діяльності з однолітками, научним керівником, за допомою самостійної роботи.

ІV. Учасники реалізації даного проекту:

- адміністрація школи (директор, заступники директора);

- робоча група, що складається з вчителів, що мають вищу кваліфікаційну категорію;- психологічна служба школи;

- керівники шкільних методичних об’єднань та методичної ради школи;- вчителі-предметники;

- класні керівники;

- керівники гуртків та секцій.

V. Очікувані результати:

- створення системи щодо виявлення, відбору, розвитку обдарованих учнів та надання їм соціально-педагогічної підтримки;

- максимальна реалізація творчих та інтелектуальних потенцій учнів;

- покращення якісних показників: зростання результативності виступів учнів у інтелектуальних та творчих олімпіадах, конкурсах різного рівня;

- покращення кількісних показників успішності учнів (олімпіади, конкурси різного рівня, вступи до ВНЗ);

- стимулювання обдарованих учнів, педагогічних працівників, які працюють з ними;

- підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

- узагальнення та створення база даних щодо досвіду роботи з обдарованими учнями у межах школи.

Любич Юлія - стипендіат Харківської міської ради. Кращий учень навчального закладу у 2013/2014 навчальному році.

/Files/photogallery/DSC_0130.JPG


Кiлькiсть переглядiв: 483