Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

8 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. Інформація, якщо вона не віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщується для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

- Статут Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №31

- Структура та органи управління закладу освіти

- Відомості про наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності

- Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

- Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

- Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

- МЕРЕЖА ЗАКЛАДУ (ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти)

Мова освітнього процесу - українська

- Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

- Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

- Результати моніторингу якості освіти

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

- Річний звіт про діяльність закладу освіти

- Правила прийому до закладу освіти (наказ МОН України від 16.04.2018 № 367)

- Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

- Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

- Кошторис

- Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів (відповідно до нормативно-правової бази)

- Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Кiлькiсть переглядiв: 793